U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Milieuduurzaamheid – onderwijs en opleiding

23 June 2021 - door Kelly Digneffe

In 2021 moet de Europese Commissie in het licht van de biodiversiteitsstrategie en de mededeling over de Europese onderwijsruimte een aanbeveling voorstellen over onderwijs over milieuduurzaamheid. 

Dit initiatief is de eerste stap die de EU-landen moet helpen samen een krachtiger beleid te ontwikkelen op het gebied van onderwijs over milieuduurzaamheid, klimaat, biodiversiteit en aanverwante onderwerpen. 

Jouw stem in Europa: Milieuduurzaamheid – onderwijs en opleiding

Met de Green Deal neemt de EU maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan en alle burgers aan te moedigen aan een groener en duurzamer Europa te werken.
Onderwijs en opleiding zijn van cruciaal belang, omdat zij burgers en lokale gemeenschappen helpen bij de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en attitudes die voor deze transitie nodig zijn. De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over onderwijs in milieuduurzaamheid. Deze enquête is bedoeld om ideeën en standpunten van particulieren en organisaties over dit initiatief te verzamelen. De goedkeuring van het initiatief door de Commissie staat gepland voor het najaar van 2021.

Laat je stem horen: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us