U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Engineered Living Materials

Deadline

Code

HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-05

Inleiding

Engineered Living Materials (ELM's) zijn geheel of gedeeltelijk samengesteld uit levende cellen. ELM's die volledig uit levende cellen zijn samengesteld, worden biologische ELM's genoemd en ze assembleren zichzelf via een bottom-upproces - b.v. synthetische morfogenese voor de productie van organoïden. ELM's die slechts gedeeltelijk uit levende cellen bestaan, worden hybride levende materialen (HLM's) genoemd en worden gebouwd met een top-downproces met geïntegreerde polymeren of steigers. In beide gevallen onttrekken de cellulaire componenten energie aan de omgeving om het materiaal zelf te vormen of te assembleren en om de morfologie en functie ervan aan te passen aan omgevingsstimuli. Dit geeft deze materialen een combinatie van eigenschappen die niet aanwezig zijn in niet-levend materiaal: zelfregeneratie, aanpassing aan omgevingsfactoren, een lange levensduur en ecologische duurzaamheid. Door te leven, vertegenwoordigen ELM's een fundamentele verandering in de productie en prestaties van materialen, waardoor nieuwe, betere of vergelijkbare functionaliteiten mogelijk zijn in vergelijking met traditionele materialen, maar met lagere kosten en minder impact op het milieu. ELM's hebben het potentieel om vrijwel elke moderne onderneming te transformeren, van gezondheidszorg tot infrastructuur tot transport.

Doelstellingen

Met deze Pathfinder ELMs Challenge wil de EIC de kans aangrijpen om Europa strategisch te positioneren in de voorhoede van het ELMs-veld, dat nog in de kinderschoenen staat. Deze Pathfinder Challenge is bedoeld om de technologische uitdagingen te overwinnen om het technische potentieel van de natuur te benutten voor de productie van materialen. De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en platforms die de gecontroleerde productie van op aanvraag gemaakte levende materialen met meerdere voorspelbare dynamische functionaliteiten, vormen en schalen mogelijk maken; en om een ​​gemeenschap van onderzoekers en innovators in ELM's op te bouwen. Om deze doelstellingen te bereiken, is een onderzoeksteam nodig dat onder meer en niet uitsluitend expertise in synthetische biologie, materiaalkunde, regeltechniek, kunstmatige intelligentie, synthetische of kunstmatige morfogenese en ethische, juridische en sociale aspecten (ELSA) sterk integreert.

Projecten in het kader van deze oproep zullen naar verwachting technologieën ontwikkelen voor de productie van minimaal twee verschillende levende materialen (d.w.z. met verschillende toepassingen, schaal - 10 x verschil- en cellulaire samenstelling). De specifieke verwachte resultaten afhankelijk van de keuze van het ELM-productieproces (top-down of bottom-up) zijn:

 • een proof of principle van technologieën die veel verder gaan dan de huidige stand van de techniek, waardoor de productie van minimaal twee nieuwe biologische ELM's groter dan 1 cm in alle dimensies mogelijk is door programmeerbare en gecontroleerde synthetische of gemanipuleerde morfogenese (hetzij met eukaryote of prokaryote cellen );

of

 • een laboratorium gevalideerd, geautomatiseerd en computer-aided design-build-test-learn (DBTL) platform dat veel verder gaat dan de huidige state-of-the-art en in staat is om minimaal twee nieuwe HLM's op meerdere schalen te produceren met verbeterde of ongekende eigenschappen.

Budget

132 000 000 euro.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op het Funding & Tender Portaal.

Lees het werkprogramma van EIC hier.

Vlaams contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be
Geert Dauwe
geert.dauwe@vlaio.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Read more
Follow us