U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

ERC Starting Grants

Deadline

Code

ERC-2021-STG

Doelstellingen

De ERC Starting Grants zijn bedoeld om excellente Principal Investigators te ondersteunen in de loopbaanfase waarin ze hun eigen onafhankelijke onderzoeksteam of programma starten. Principal Investigators moeten de baanbrekende aard, ambitie en haalbaarheid van hun wetenschappelijke voorstel aantonen.

Budget

Starting Grants kunnen worden toegekend tot een maximum van 1 500 000 EUR voor een periode van 5 jaar. De maximale omvang van de subsidies wordt pro rata temporis verlaagd voor projecten met een kortere looptijd. (Dit geldt niet voor lopende projecten).

In het voorstel kan om aanvullende financiering van maximaal 1.000.000 EUR worden verzocht om de volgende subsidiabele kosten te dekken wanneer deze nodig zijn om de voorgestelde werkzaamheden uit te voeren: a) "aanloop" -kosten voor hoofdonderzoekers die van elders naar de EU of een geassocieerd land verhuizen als gevolg van het ontvangen van de ERC-subsidie en/of (b) de aankoop van belangrijke apparatuur en/of (c) toegang tot grote faciliteiten en/of (d) andere grote experimentele en veldwerkkosten, exclusief personeelskosten.

Aanvullende financiering is niet onderhevig aan een verlaging pro rata temporis voor projecten van kortere duur.

Alle aangevraagde financiering wordt beoordeeld tijdens de evaluatie.

Begunstigden

De Principal Investigators dienen minimaal 2 en maximaal 7 jaar voor 1 januari 2021 hun eerste doctoraat te hebben behaald. Afsluitdata: PhD behaald van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.

De subsidiabiliteitsperiode kan worden verlengd tot meer dan 7 jaar in bepaalde goed gedocumenteerde omstandigheden.

Een competitieve startende hoofdonderzoeker moet het potentieel voor onderzoeksonafhankelijkheid en het bewijs van volwassenheid al hebben aangetoond, bijvoorbeeld door ten minste één belangrijke publicatie als hoofdauteur te hebben geproduceerd of zonder de deelname van zijn promotor. Kandidaat-hoofdonderzoekers moeten ook een veelbelovende staat van dienst kunnen aantonen van vroege prestaties die passen bij hun onderzoeksveld en loopbaanfase, inclusief belangrijke publicaties (als hoofdauteur) in grote internationale peer-reviewed multidisciplinaire wetenschappelijke tijdschriften, of in de toonaangevende internationale peer-reviewed tijdschriften van hun respectieve vakgebied. Ze kunnen een aantal uitgenodigde presentaties op gerenommeerde internationale conferenties, verleende patenten, onderscheidingen, prijzen, enz. aantonen.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie contacteer Margot Beereboom (margot.beereboom@fwo.be) van NCP Flanders.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Read more
Follow us