U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister Zuhal Demir

15 December 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister Zuhal Demir ons voor de beleidsdomeinen Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: 

 • Vlaanderen is heel ambitieus wat betreft de renovatie van gebouwen en woningen.
 • Vlaanderen is koploper in circulaire economie en wil daar nog verder op inzetten.
 • Toerisme is een heel belangrijke economische sector voor Vlaanderen. Die werd heel hard getroffen tijdens deze crisis.
De relanceplannen van minister Zuhal Demir

Minister Zuhal Demir sprak in haar toelichting over de inversteringen die nodig zijn om enerzijds de economie te doen heropleven, en anderzijds om de shift te maken naar een meer duurzame samenleving. 

Daarbij ging ze specifiek in op: 

 • renovatie
 • groene warmte
 • recyclagehub Vlaanderen
 • blue deal. 

Tot slot werd verwezen naar manieren voor toeristische heropleving in de nasleep van de crisis en de vereenvoudiging van omgevingsprocedures. 

1. Renovatie 

Vlaanderen is heel ambitieus wat betreft de renovatie van gebouwen en woningen. Het is de bedoeling om naar 95.000 renovaties per jaar te gaan. Daarvoor wordt tussen 2021 en 2022 437 miljoen euro extra geïnvesteerd. Daarmee wil de Vlaamse regering ook inzetten op extra tewerkstelling in de bouwsector via de private markt. 

 • Asbest: verwijderen van asbest en stimuleren van isolatie.
 • loop- en heropbouwpremies verhogen en verlengen 
 • Woningrenovatie- en labelpremies verhogen
 • Extra middelen om noodkoopwoningen conform te maken aan huidige energienormen, mede om economisch minder sterke actoren te ondersteunen.
 • Het eigen patrimonium aanpakkenvia het Vlaams Energiebedrijf.
 • Leegstand in bedrijfsruimtes aanpakken. 

2. Hernieuwbare energie: groene warmte

In het kader van relance zal tussen 2021 en 2022 50 miljoen euro extra ingezet worden op groene warmte. Het is de bedoeling om op grotere schaal te werken met warmtenetten. 

 • Concreet zal er telkens gewerkt worden met projectoproepen: één in het voorjaar en één in het najaar. Deze zullen georganiseerd worden door het Vlaams energie- en klimaatagentschap.  Er zal daarvoor 30 miljoen euro vrijgemaakt worden. 

Contact: Vlaams energie- en klimaatagentschap

3. Recyclagehub Vlaanderen

Vlaanderen is koploper in circulaire economie en wil daar nog verder op inzetten. Daarom zal voor de periode 2021-2022 30 miljoen euro extra geïnvesteerd worden om van Vlaanderen een echt recyclagehub te maken. Er zal vooral worden ingezet op innovatie in drie grote sectoren:

 • luierrecyclage
 • asbestafval
 • kunststoffen en textiel

Contact: OVAM

4. Blue deal: strijd tegen droogte

Vlaanderen heeft heel wat waterintensieve industrie. Het is dus belangrijk om in te zetten op waterbeschikbaarheid. Maar, ook om de industrie zelf te betrekken bij oplossingen. Daarvoor wordt in de periode 2021-2022 een klein half miljard euro geïnvesteerd, ook binnen enkele andere beleidsdomeinen. Ook daar volgen reguliere aanbestedingsprocedures vanaf volgend jaar. 

Contact: Vlaamse milieumaatschappij

5. Toeristische heropleving

Toerisme is een heel belangrijke economische sector voor Vlaanderen. Die werd heel hard getroffen tijdens deze crisis. Het zal belangrijk zijn voor Vlaanderen om zichzelf een beetje te gaan heruitvinden. Ook daar zullen aan de hand van openbare bekendmaking project- en subsidieoproepen gelanceerd worden.

 • Daarvoor wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt voor hefboomprojecten. Het zijn projecten die internationale belangstelling voor Vlaanderen opwekken. 
 • Er zal 100 miljoen euro vrijgemaakt worden voor congres- en beursinfrastructuur. Want ook na deze crisis wordt daar blijvend op ingezet.

Contact: Toerisme Vlaanderen

6. Vereenvoudiging omgevingsprcedures

Voor alle relanceprojecten is het belangrijk dat er snel en efficiënt gewerkt kan worden. Onder het motto: “Sneller waar kan, beter waar moet”. 

 • Digitaal loket voor de raad voor vergunningsbetwistingen (DBRC)
 • Procedures in het DBRC verbeteren door bijvoorbeeld tussenarresten af te schaffen en extra rechters aan te stellen
 • Omgevingsvegunningsprocedure vereenvoudigen en versnellen 
 • Hervorming van de MER-procedure inclusief reorganisatie van MER-team 

Vragen

Zit chemische recyclage mee in de plannen?
Zowel mechanische als chemische recyclage zal in aanmerking komen. Zolang het aspect van innovatie binnen de drie genoemde sectoren aanwezig is, zijn al deze projecten ook van harte welkom.

Essenscia: komt die 50 miljoen euro voorzien voor groene warmte ook van het herstel- en relance budget? 
Ja, dat zijn extra budgetten die we in het plan hebben opgenomen om naast zonne- en windenergie ook voldoende in te zetten op groene warmte. 

Wanneer komt de lijst met concrete maatregelen voor de Blue Deal?
Er zijn nu al heel wat projecten binnen, maar er kunnen er zeker nog worden ingediend via VMM. Er is een taskforce die begin volgend jaar alle projecten zal overlopen om een selectie te maken van de meest kwaliteitsvolle projecten. In deze taskforce zijn niet enkel politici, maar ook wetenschappers en stakeholders vertegenwoordigd. 
 

Bekijk het deel van minister tijdens de webinar via deze link.

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us