U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

60 jaar Verdrag van Rome: de EU op een nieuw belangrijk kruispunt

29 August 2018 - door Stagiair

Op 25 maart 1957 sloegen de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië de handen in elkaar. Ze stonden eigen bevoegdheden af aan een supranationale instelling omdat samenwerking meer resultaten boekt dan concurrentie. 60 jaar later staat de EU op een belangrijke kruispunt.

Placeholder

Verdrag van Rome: de feiten

Dezelfde 6 landen hadden onder impuls van Robert Schuman in 1951 het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) ondertekend. In 1957 besloten ze na het succes van de EGKS, de Europese integratie te verdiepen. De onderhandelingen onder leiding van de Belg Paul-Henri Spaak namen twee jaar in beslag. Met het Verdrag van Rome als resultaat. Daarmee was de Europese Economische Gemeenschap geboren, dat nog steeds de basis vormt voor de economische en politieke samenwerking van de EU.

Naast het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd een belangrijk samenwerkingsakkoord rond kernenergie afgesloten (Euratom). Anno 2017 plukken 28 Europese landen nog steeds de vruchten van het inzicht van die 6 pioniers: de welvaart in Europa nam spectaculair toe en we konden onze economische leidersplaats op wereldniveau verzekeren.

Een aantal resultaten:

  • De economie van de EU is, in termen van BBP, groter als die van de VS.

  • Hoewel maar 6,9% van de wereldbevolking er woont, is de EU toch goed voor zo'n 20% van de wereldhandel.

  • We kennen de langste periode van vrede op ons continent.

Nieuwe kruispunten

Zeggen dat Europa zich in woelig water bevindt, is als een open deur intrappen. Over de jaren kende maakte het Europees project verschillende hoogtes en laagtes. Denk maar aan de asielcrisis, de brexit en het succes van anti-europese politici in kernlanden van de Unie. De Europese Commissie zit niet stil. Commissievoorzitter Juncker beseft dat er iets moet gebeuren om het tij te keren en besloot een denkoefening te doen met zijn Commissie. Het resultaat van die oefeningen was een witboek over de toekomst van de Europese Unie. In die visietekst worden 5 mogelijke toekomstscenario’s voor de EU beschreven.

Het idee van een Europa met twee snelheden wordt populair. Sterkere samenwerking tussen een beperkt aantal lidstaten voor concrete beleidsdomeinen bestaat al langer dan vandaag. De Commissie rekent het nu ook concreet als een mogelijk model voor de toekomst van Europa. Gaan we naar een soort Europa à la carte? De toekomst zal het uitwijzen.

Naast het wantrouwen van sommige lidstaten en politici is het vertrouwen van de Europese burger in de instellingen niet goed. Europa beter leren kennen kan leiden tot meer vertrouwen. Luc Van den Brande schreef daarom een rapport over hoe de dialoog tussen Europa en de burger beter kan.

Europa dichter bij de Vlaamse burger brengen is wat VLEVA doet. Door Vlaamse stakeholders in contact te brengen met Europese politiek en beleidsmakers proberen we méér Vlaanderen in Europa en meer Europa in Vlaanderen te brengen.  

Wat nu?

60 jaar geleden was het duidelijk voor de 6 ondertekenaars van het verdrag. Vandaag is het met zijn 28 soms wat lastiger. Daarom blijven we ons inzetten om de kloof tussen Europa en de burger te dichten. Wij zijn ervan overtuigd dat het verleden, heden en de toekomst ons leert dat het Europees project goed en nodig is!

Wilt u op de hoogte blijven over de toekomst van Europa? Maak een gratis VLEVA-account aan en volg de ontwikkelingen op de voet.

Follow us