U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Einde onbetaalde stages voor jongeren in zicht?

07 March 2022 - door Ute De Meyer

De Europese jeugd meer bewegingsvrijheid bieden na de COVID-19 pandemie. Dat is wat het Europees Parlement beoogt met de resolutie 'Empowering European youth: post-pandemic employment and social recovery'.

  • Eerlijke beloning voor stages en leercontracten.
  • Mentale gezondheid moet een integraal deel zijn van het herstel van de EU na COVID-19.
  • De ‘Reinforced Youth Guarantee” bindend, effectiever en inclusiever maken.
     
Einde onbetaalde stages voor jongeren in zicht?

Het parlement wil een einde maken aan onbetaalde stages voor jongeren. Ze verzoekt de Commissie en de lidstaten om een wettelijk kader in te voeren dat een rechtvaardige vergoeding voor stages en leercontracten waarborgt. 

Het Parlement herinnert ook aan de noodzaak van een ‘Reinforced Youth Guarantee’-instrument als een brug naar jobs. De ‘Reinforced Youth Guarantee’ is een verbintenis van de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de 30 jaar een kwalitatief goed aanbod krijgen van werkgelegenheid, voortgezet onderwijs, leercontract en stage. Dit binnen een periode van vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten.

Om jongeren gemakkelijker te bereiken, vragen de MEPs of het haalbaar is om het Europese Jongerenportaal, Europass en Eures-platforms samen te voegen tot een online platform. Op die manier zouden jongeren op één centrale plaats alle informatie kunnen terugvinden over jobs, beschikbare financiële steun en mobiliteitsprogramma's binnen de EU. 

Daarnaast maakt men zich zorgen over de verslechterde mentale gezondheid van de jongeren. Ze vragen om geestelijke gezondheid tot een integraal onderdeel van het sociaal-economisch herstel van de EU te maken. Bovendien moet zulke zorg toegankelijk en betaalbaar zijn.
 

Beroepsonderwijs en -opleiding

Met betrekking tot het beroepsonderwijs en -opleiding (VET) doet de resolutie verschillende oproepen. Zo wordt er herhaald om de ontwikkeling van VET verder aan te moedigen en beroepsvaardigheden beter te promoten. Ook de negatieve perceptie, die in veel lidstaten heerst, moet weggewerkt worden. Verder roept de resolutie de Commissie en lidstaten op een zelfstandige VET-ruimte te realiseren en een apart statuut voor stagiairs op te stellen. 
 

Lees hier de volledige resolutie.
 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us