U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digitale dossiers op het bord van Raad Telecommunicatie

09 December 2021 - door Ute De Meyer

Op vrijdag 3 december kwam de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie samen om verschillende digitale dossiers te bespreken. Op de agenda stond onder meer artificiële intelligentie, NIS2, Europese e-ID en de Data Governance Act.

 • Gemeenschappelijk standpunt van de Raad over NIS2.
 • Compromisvoorstel inzake artificiële intelligentie.
 • Lees hier de samenvatting van de voornaamste resultaten. 
   

 

Digitale dossiers op het bord van Raad Telecommunicatie

NIS2

De Raad is een gemeenschappelijk standpunt (algemene oriëntatie) overeengekomen over maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de EU. Die moeten de publieke en de particuliere sector, en de hele EU, veerkrachtiger maken en een grotere responscapaciteit geven. Het gezamenlijke standpunt omvat onder meer:

 • de basis voor risicobeheersings- en rapporteringsverplichtingen in verschillende sectors; 
 • rapportageverplichtingen;
 • oprichting van een Europees netwerk van verbindingsorganisaties voor cybercrises, ook wel CyCLONe genoemd;
 • de bepaling welke middelgrote en grote entiteiten onder de richtlijn vallen;
 • ...

Volgende stappen

Op basis van het overeengekomen standpunt kan het voorzitterschap van de Raad nu beginnen te onderhandelen met het Europees Parlement. Raad en Parlement zullen daarna moeten instemmen met de definitieve tekst.

Lees hier de persmededeling van de Raad.
 

Artificiële intelligentie

De Raad heeft de balans opgemaakt van de vorderingen met de voorgestelde wet op de artificiële intelligentie. De ontwerpverordening moet de ontwikkeling en toepassing in de eengemaakte markt bevorderen van veilige en legale artificiële intelligentie die de grondrechten eerbiedigt. Volgende aspecten komen aan bod in het compromisvoorstel:

 • verfijning van en nieuwe definities;
 • gebruik van AI-systemen door andere actoren die optreden namens rechtshandhavingsinstanties voor realtime biometrische identificatie op afstand in openbaar toegankelijke ruimten is mogelijk;
 • digitale infrastructuur en milieubescherming opgenomen in bijlage III;
 • verschillende hangijzers moeten nog verder besproken worden.

Volgende stappen

De co-rapporteurs van de LIBE en IMCO Commissie zullen nu samen een ontwerptekst voorbereiden met amendementen op het voorstel. De ontwerptekst, met eventuele amendementen, zal besproken en gestemd worden in de Commissie. 
Het (Frans) Voorzitterschap zal met deskundigen van de Raad werken aan de opstelling van een algemene oriëntatie op technisch niveau. Input op politiek niveau zou kunnen worden geleverd door de ambassadeurs van de lidstaten (COREPER) en de ministers.

Lees hier het voortgangsverslag en de compromistekst van het voorzitterschap.
 

Europese Digitale Identiteit (e-ID) & Digitale decennium

Inzake de Europese Digitale Identiteit (e-ID) en het Traject naar het digitale decennium werd de Raad werd geïnformeerd over de vorderingen.

Lees hier het voortgangsverslag van de e-ID.
Lees hier het voortgangsverslag van het digitale decennium.

Data Governance Act

Het Sloveens Voorzitterschap bereikte op 30 november 2021 een politiek akkoord met het Europees Parlement over de voorgestelde Data Governance­ verordening. Het is de bedoeling dat de overeengekomen tekst op 15 december ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de lidstaten.

Lees hier de persmededeling.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us