U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Accelerating best use of technologies (Digital Europe Programme)

Deadline

Code

DIGITAL-2021-DEPLOY-01

Inleiding

Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor EU-subsidies voor acties op het gebied van "inzet en optimaal gebruik gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit" in het kader van het programma Digitaal Europa (DIGITAL).

Doelstellingen

Het programma Digitaal Europa ondersteunt de invoering van digitale technologieën die die van strategisch belang zijn voor de toekomst van Europa. Door middel van de onderwerpen die vallen onder specifieke doelstelling 5, is het programma gericht op de uitrol en het optimale gebruik van strategische digitale capaciteiten op een aantal specifieke prioritaire gebieden, zoals de ondersteuning van de Green Deal, aan kmo's en overheidsinstanties bij hun digitale transformatie. In de eerste twee jaar van uitvoering zullen de activiteiten worden georganiseerd rond vijf hoofdlijnen:

 • Invoering van een digitale, multidimensionale replica van de aarde (systeem) waardoor verschillende gebruikersgroepen kunnen interageren met grote hoeveelheden natuurlijke en sociaal-economische informatie (Destination Earth), alsmede andere initiatieven ter ondersteuning van de Green Deal.
 • De inzet en verbetering van de Europese Blockchain Services infrastructuur (EBSI) die is opgezet in het kader van het CEF-Telecommunicatie programma (2014-2020), de ontwikkeling van use cases en een regelgevende sandbox voor Blockchain-standaardisatie.
 • Het opzetten en verbeteren van een Europees ecosysteem voor digitale overheid voor de digitale transformatie van overheidsdiensten, voortbouwend op projecten die gefinancierd worden door het CEF-programma voor telecommunicatie (2014-2020) en het ISA2 programma (2014-2020). 
 • Er zal ook steun worden verleend voor de digitalisering van de Europese justitie en consumentenbescherming, gezondheid en zorg en voor het testen van op AI gebaseerde digitale oplossingen voor rechtshandhaving.
 • Bouwen aan vertrouwen in de digitale transformatie door ondersteuning van de duurzaamheid van de strategie "Beter internet voor kinderen "3 en het Europees waarnemingscentrum voor digitale media Waarnemingspost voor digitale media in het kader van het CEF-Telecommunicatieprogramma ( 2014-2020).

Deze oproep is gericht op de uitvoering van het eerste en vierde onderdeel van het werkprogramma. Wat het eerste onderdeel betreft, is de huidige oproep gericht op het ontplooien van digitale technologieën om Europa's gemeenschappelijke klimaat- en milieudoelstellingen te bereiken, zoals uiteengezet in de European Green Deal, inclusief klimaatneutraal zijn tegen 2050, alsook de veerkracht van de Europese industrie te versterken en haar open strategische autonomie. De oproep zal het beheer van de Living-in.eu4 -gemeenschap ondersteunen, alsook en het gebruik van digitale oplossingen en diensten die relevant zijn voor projecten ter uitvoering van het Nieuw Europees Bauhaus-initiatief.

Wat de ondersteuning van overheidsdiensten betreft, focust deze oproep ook op de digitale transformatie van de gezondheidssector. Wat dit onderdeel van de werkzaamheden betreft, zal de huidige oproep belanghebbenden in de gezondheidszorg coördineren om digitale oplossingen te integreren in het continuüm van van gezondheid en zorg en om een kader te creëren voor de invoering van digitale twins in de gezondheidszorg.

De oproep heeft betrekking op de volgende deeloproepen:

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 9.000.000.

Begunstigden

 • internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Marie Timmermann

marie.timmermann@fwo.be

+32 2 550 15 59

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Welke soort acties:

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

 

 

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

Cofinancieringspercentage: Tussen 50% en 100%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

Vlaams contactpunt 
Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Website Europese Commissie

Read more
Follow us