U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe informatie over de geplande Datawet

03 November 2021 - door Ute De Meyer

De EU Datawet is een belangrijk onderdeel van de Europese Datastrategie. Wanneer consumenten of bedrijven producten of diensten gebruiken, genereren ze gegevens. Met dit initiatief wil de Europese Commissie algemene voorwaarden scheppen zodat consumenten en bedrijven op een eerlijke en transparante manier toegang krijgen tot deze gegevens. Hierdoor zouden ze meer controle moeten krijgen. 

  • Datawet werd afgekeurd door de Regulatory Scrutiny Board.
  • Overheidsinstanties krijgen toegang tot gegevens van bedrijven op basis van een vooraf vastgestelde lijst van doeleinden.
  • De goedkeuring van de Datawet wordt verwacht voor het eerste kwartaal van 2022.
Nieuwe informatie over de geplande Datawet

Ontwerp-effectbeoordeling gelekt

Recent vond er een onafhankelijke evaluatie plaats van de Datawet door de Regulatory Scrutiny Board (RSB). EURACTIV kon deze ontwerp-effectbeoordeling inkijken waardoor de belangrijkste aspecten van het wetgevingsvoorstel aan het licht kwamen. Daarnaast werd duidelijk dat de RSB de Datawet op 27 september verworpen heeft omwille van drie redenen. Ten eerste ontbrak in het voorstel informatie over de precieze voorwaarden waaronder overheidsinstanties toegang kunnen krijgen tot gegevens. Ten tweede was er onvoldoende informatie over de compensatie voor bedrijven en ten derde was de wisselwerking met andere wetgevingsbesluiten onduidelijk. 

Kernpunten Datawet

Wat de toegang tot gegevens betreft, kunnen in het Commissievoorstel bepalingen worden opgenomen die voor consumenten en bedrijven de voorwaarden scheppen om toegang te krijgen tot de gegevens die zij bij het gebruik van een product of dienst hebben gegenereerd. 

Daarnaast zouden overheidsinstanties toegang krijgen tot gegevens van bedrijven op basis van een vooraf vastgestelde lijst van doeleinden waarvoor er geen andere manier is om toegang te krijgen tot die categorie van gegevens. Deze lijst zou op EU-niveau vastgelegd worden en zou onder meer buitengewone omstandigheden, milieubescherming en volksgezondheid omvatten. Het bedrijf dat gegevens verstrekt, zou daarvoor worden gecompenseerd. Maar data die wordt opgevraagd voor publieke noodsituaties, zou gratis moeten worden aangeboden. 

Aangaande de gegevensuitwisseling van de ene clouddienst naar de andere stelt de Commissie voor om geen technische kenmerken of normen in de Datawet op te nemen. Via daaropvolgende wetgeving zou ze graag de mogelijkheid willen voorzien om een standaardiseringsproces of specifieke overschakelingsnormen op te leggen.

Verdere verloop

Volgens de voorlopige agenda van de Europese Commissie zal op 1 december het initiatief van de Datawet voorgesteld worden. Het is echter onduidelijk welke vorm het initiatief zal aannemen.

Lees hier het volledige artikel van EURACTIV.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us