U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Evaluatie van de richtlijn slachtofferrechten

29 July 2021 - door Simon De Coster

De richtlijn slachtofferrechten moet ervoor zorgen dat slachtoffers van misdrijven passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en bij het strafproces worden betrokken.

Met dit initiatief wordt nagegaan in hoeverre de richtlijn zijn doelstellingen heeft bereikt, met name wat betreft de uitvoering en de praktische toepassing ervan in de EU-landen.

Je kan feedback geven via deze link.

Jouw stem in Europa: Evaluatie van de richtlijn slachtofferrechten
Follow us